Тэхналогія самастойнай работы студэнтаў-завочнікаў пры выкананні семестравых заданняў па інструментазнаўстве і інструментоўцы